Bild: (24302 Bytes)
Gethsemane-Szene
Bild: (3926 Bytes)Bild: (4558 Bytes)
<< ZurückWeiter >>